Nederland werkt met een uitgebreid systeem van overheidssubsidies voor het kunst en cultuurwezen.
De overheid wil met dit cultuurbeleid de kunst en cultuur sector blijven stimuleren. In dit artikel wordt kort ingegaan op de bezuinigingen en je kunt de belangrijkste prijzen terugvinden die in de kunst en cultuurwereld aangereikt worden.

Bezuinigingen

Buiten de directe cultuursubsidies gaat er meer geld om in de Nederlandse kunstwereld.
40% van de gesubsidieerde cultuursector wordt betaald door sponsors, publiek, particuliere fondsen en crowdfundraisers. Onafhankelijke adviseurs van de overheid beoordelen de kwaliteit van de aanvragen. Zij geven advies over het toekennen van eventuele subsidies aan projecten, gezelschappen of kunstenaars. Dat er veel berzuinigd wordt op kunst en cultuur in Nederland is helaas een feit. Uit onderzoek blijkt dat er vanaf 2017 meer bezuinigingen plaats zullen vinden. Op onderstaande link is een kort filmpje te vinden over de bezuinigingen van de sector Kunst en Cultuur.

Prijzen

Gelukkig worden er voor getalenteerde kunstenaars mooie prijzen aangereikt. Wel zijn sommige prijzen leeftijdsgebonden. De twee soorten prijzen die er zijn, zijn wedstrijdprijzen en ouvreprijzen.

Onderstaand een kleine selectie van grotere prijzen voor jongere kunstenaars:

 Prix de Rome: Deze prijs is de oudste en belangrijkste prijs in Nederland, Hij is bedoeld voor beeldend kunstenaars onder de 40 jaar. Het doel van deze prijs is om getalenteerde beeldende kunstenaars te traceren. Ze woren getraceerd om gestimuleerd te worden om zichzelf verder te ontwikkelen en om hun zichtbaarheid te vergroten. De Prix de Rome beeldende kunst wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Een bedrag van 40.000 euro en een werkperiode in Rome zijn aan deze prijs verbonden.

 Van Bommel van Dam prijs: Deze prijs is bedoeld voor jonge kunstenaars in Venlo tot een leeftijd van 35 jaar. Kunstenaars uit Nederland en Vlaanderen kunnen deelnemen. Deze prijs is een aanmoedigingsprijs van het gelijknamige museum voor moderne kunst in Venlo. Aan jonge talentvolle kunstenaars wordt deze prijs om de drie jaar toegereikt.

 Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Beeldende Kunst: Deze prijs is in 1963 ingesteld, het is ter bekroning van het gehele ouvre van een Beeldend Kunstenaar.

 Charlotte Kohler prijzen: Maximaal vijf Nederlandse Kunstenaars tot 35 jaar krijgen deze prijs toegekend. Zij moeten werkzaam zijn in het gebied van beeldende kunst, decorontwerp of architectuur. Het zijn aanmoedigingsprijzen die worden uitgereikt door het Prins Bernard Cultuurfonds. Dankzij een legaat van de actrice Charlotte Köhler zijn deze prijzen in 1988 ingesteld.

 Kunstweek: De prijs van de kunstweek wordt jaarlijks uitgereikt aan de Kunstenaar
van het Jaar en het Talent van het Jaar.

 Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst: Deze prijs werd in 1871 door koning Willem III
ingesteld. Met deze prijs willen ze jong talent stimuleren op het gebied van de schilderkunst.
Deze prijs wordt aangereikt aan vier kunstenaars beneden de 35 jaar. Hare majesteit de
Koningin reikt deze prijs uit.

 Volkskrant Beeldende Kunst Prijs: Voor deze prijs worden er elk jaar vijf kunstenaars
genomineerd, zij kunnen een geldprijs winnen van 10.000 euro. De volkskrant heeft dit
initiatief voortgezet in samenwerking met Avro Tros, BNG Cultuurfonds en het Stedelijk
Museum Schiedam.

Voor uitgebreide informatie over beeldende kunst en cultuur, bezoek de website op:

http://www.beroepkunstenaar.nl/beeldende-kunst/de-kunstwereld/prijzen/

Leave a Reply

*
*

Required fields are marked *