De top 10 kunstwerken over heel de wereld

Elk jaar worden miljoenen dollars besteed door kunstverzamelaars om aan de werelds meest gewilde schilderijen te komen. De duurste schilderijen zijn echter niet noodzakelijkerwijs de meest beroemde schilderijen. De meest beroemde zijn over het algemeen eigendom van musea, die hen zeer zelden verkopen, en ze zijn als zodanig letterlijk onbetaalbaar. Een overzicht van de beroemdste schilderijen aller tijden, gevonden in musea over de hele wereld.

1. De geboorte van Venus door Sandro Botticelli

De geboorte van Venus is een schilderij van Sandro Botticelli die rond 1485-1487 is gemaakt. Het schildert de godin Venus die opkomt uit de zee op een schelp volgens de mythe dat haar geboorte verklaart. De oorspronkelijke locatie van het schilderij blijft onzeker. Vandaag, is het schilderij in de Uffizi galerij in Florence te bezichtigen.

2. De Water lelies van Claude Monet

Waterlelies (of Nympheas) is een reeks van ongeveer 250 olieverf schilderijen van de Franse Impressionist Claude Monet. De schilderijen beelden Monet’s eigen bloementuin in Giverny. Deze waren de belangrijkste focus van zijn artistieke productie gedurende de laatste dertig jaar van zijn leven. De schilderijen zijn te bezichtigen in musea over de hele wereld.

3. De Nachtwacht, door Rembrandt van Rijn

Voltooid in 1642, op het hoogtepunt van de Nederlandse Gouden eeuw, maakt de Nachtwacht, tot één van de beroemdste schilderijen van de Nederlandse kunstschilder Rembrandt van Rijn. Op de schilderij is een bewaker van de stad verhuizen te zien die onder leiding was van kapitein Frans Banning Cocq en zijn luitenant Willem van Ruytenburch. Een donkere lak bedekte deze schilderij voor een groot deel van zijn bestaan. De indruk wordt hierdoor gewekt dat het gebeuren in de nacht plaatsvond. Dit leidde tot de naam “de Nachtwacht” voor deze beroemde schilderij. Het vernis is pas in 1940 verwijderd. Het schilderij is te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam.

4. De Schreeuw, door Edvard Munch

In wezen is deze beroemde foto een uitbeelding van de werkelijke ervaring van de Noorse kunstenaar Edward Much door de natuur. Hij was op een vrije loop met zijn twee metgezellen die hem hadden verlaten. Deze twee metgezellen kunnen in de achtergrond van de schilderij gezien worden.
De schreeuw is het doelwit van verschillende kunst diefstallen geweest. In 1994, was de versie in de National Gallery gestolen. Het werd enkele maanden later teruggevonden.
Op 22 augustus 2004 werd opnieuw een exemplaar gestolen. Gewapende overvallers stalen op klaarlichte dag uit het Munch museum in Oslo. Echter is de Schilderij in 2006 teruggevonden.

5. Het meisje met de Parel, door Johannes Vermeer

Soms aangeduid als “de Nederlandse Mona Lisa”, werd de “Het meisje met de Parel” geschilderd door Johannes Vermeer. Er is zeer weinig bekend over Vermeer en zijn werken en dit schilderij is geen uitzondering. Het is niet gedateerd en het is onduidelijk of dit werk werd opgedragen, en zo ja, door wie. In ieder geval, is het waarschijnlijk niet bedoeld als een conventionele portret. Tracy Chevalier schreef een roman van de omstandigheden waaronder het schilderij is gemaakt.

6. Guernica door Pablo Picasso

Guernica is een schilderij van Picasso uit 1937. Het is een van de beroemdste schilderijen van Pablo Picasso. Deze schilderij is genoemd naar de plaats Guernica in Spaans Baskenland. Picasso’s doel in het schilderen was om de aandacht van de wereld te trekken voor de bombardementen van de Baskische stad van Guernica door Duitse bommenwerpers, die de nationalistische troepen van generaal Franco tijdens de Spaanse burgeroorlog steunden. Picasso voltooid het schilderij in juni 1937. Het schilderij kan worden gezien in het Museo Reina Sofía in Madrid.

7. De schepping van Adam, door Michelangelo Buonarroti

Michelangelo begon de schilderij de schepping van Adam in oktober 1511. De schilderij heeft hij in 1512 afgerond en is te zien op het plafond van de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad. Het werk is de uitbeelding van God die met een uitgestrekte hand het leven doorgeeft aan Adam door zijn vinger.
De schepping van Adam is een van de beroemde schilderijen aller tijden en is het voorwerp geweest van talloze verwijzingen en parodieën.

8. Het laatste Avondmaal, door Leonardo da Vinci

Het laatste avondmaal is een muurschildering van de 15e eeuw in Milaan gemaakt door Leonardo da Vinci en heeft betrekking op de achterwand van de eetzaal bij het klooster van Santa Maria delle Grazie in Milaan. Het vertegenwoordigt de scène van het laatste avondmaal wanneer Jezus aankondigt dat één van zijn twaalf apostelen hem zou verraden. Leonardo begon te werken op het laatste avondmaal in 1495, en voltooide het in 1498, hoewel hij niet voortdurend op het schilderij werkte. Sommige schrijvers stellen dat de persoon in het schilderij die aan de linkerkant van Jezus, Maria Magdalena is in plaats van Johannes de apostel is. Deze populaire theorie was het onderwerp van het boek The Templar Revelation (1997), en speelt ook een centrale rol in Dan Brown’s roman The Da Vinci Code (2003).

9. Sterrennacht, door Vincent van Gogh

De sterrennacht werd geschilderd door de Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh. Hoewel Van Gogh slechts één schilderij in zijn leven verkocht, is de nasleep van zijn werk enorm. Sterrennacht is een van zijn beroemdste schilderijen en is uitgegroeid tot een van de meest bekende beeldwerk in de moderne cultuur. Het schilderij toont het dorp van Saint-Rémy onder een wervelende lucht, in een weergave van het asiel richting noorden. Sinds 1941 is het in de permanente collectie van het Museum of Modern Art in New York..

10. De Mona Lisa, ook door Leonardo da Vinci

Het meest beroemde schilderij aller tijden, de Mona Lisa is geschilderd door Leonardo da Vinci tijdens de Renaissance in Florence. Hij begon met het schilderij van de Mona Lisa in 1503 of 1504 en eindigde het kort voordat hij stierf in 1519. Het schilderij is vernoemd naar Lisa del Giocondo, een lid van een rijke familie van Florence.

In de vroege ochtenduren van een maandag ochtend, voordat het Louvre was geopend voor bezoekers, was de Mona Lisa gestolen. De dief, Vincenzo Peruggia slaagde hierin toen er geen bewakers in de buurt waren.
Hij is twee jaar na bewaren van het schilderij in zijn appartement uiteindelijk in Peruggia gevangen genomen. Vandaag hangt de Mona Lisa in het Louvre in Parijs waar 6 miljoen mensen het schilderij elk jaar zien.

Wat zijn belangrijke prijzen in de kunst en cultuurwereld?

Nederland werkt met een uitgebreid systeem van overheidssubsidies voor het kunst en cultuurwezen.
De overheid wil met dit cultuurbeleid de kunst en cultuur sector blijven stimuleren. In dit artikel wordt kort ingegaan op de bezuinigingen en je kunt de belangrijkste prijzen terugvinden die in de kunst en cultuurwereld aangereikt worden.

Bezuinigingen

Buiten de directe cultuursubsidies gaat er meer geld om in de Nederlandse kunstwereld.
40% van de gesubsidieerde cultuursector wordt betaald door sponsors, publiek, particuliere fondsen en crowdfundraisers. Onafhankelijke adviseurs van de overheid beoordelen de kwaliteit van de aanvragen. Zij geven advies over het toekennen van eventuele subsidies aan projecten, gezelschappen of kunstenaars. Dat er veel berzuinigd wordt op kunst en cultuur in Nederland is helaas een feit. Uit onderzoek blijkt dat er vanaf 2017 meer bezuinigingen plaats zullen vinden. Op onderstaande link is een kort filmpje te vinden over de bezuinigingen van de sector Kunst en Cultuur.

Prijzen

Gelukkig worden er voor getalenteerde kunstenaars mooie prijzen aangereikt. Wel zijn sommige prijzen leeftijdsgebonden. De twee soorten prijzen die er zijn, zijn wedstrijdprijzen en ouvreprijzen.

Onderstaand een kleine selectie van grotere prijzen voor jongere kunstenaars:

 Prix de Rome: Deze prijs is de oudste en belangrijkste prijs in Nederland, Hij is bedoeld voor beeldend kunstenaars onder de 40 jaar. Het doel van deze prijs is om getalenteerde beeldende kunstenaars te traceren. Ze woren getraceerd om gestimuleerd te worden om zichzelf verder te ontwikkelen en om hun zichtbaarheid te vergroten. De Prix de Rome beeldende kunst wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Een bedrag van 40.000 euro en een werkperiode in Rome zijn aan deze prijs verbonden.

 Van Bommel van Dam prijs: Deze prijs is bedoeld voor jonge kunstenaars in Venlo tot een leeftijd van 35 jaar. Kunstenaars uit Nederland en Vlaanderen kunnen deelnemen. Deze prijs is een aanmoedigingsprijs van het gelijknamige museum voor moderne kunst in Venlo. Aan jonge talentvolle kunstenaars wordt deze prijs om de drie jaar toegereikt.

 Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Beeldende Kunst: Deze prijs is in 1963 ingesteld, het is ter bekroning van het gehele ouvre van een Beeldend Kunstenaar.

 Charlotte Kohler prijzen: Maximaal vijf Nederlandse Kunstenaars tot 35 jaar krijgen deze prijs toegekend. Zij moeten werkzaam zijn in het gebied van beeldende kunst, decorontwerp of architectuur. Het zijn aanmoedigingsprijzen die worden uitgereikt door het Prins Bernard Cultuurfonds. Dankzij een legaat van de actrice Charlotte Köhler zijn deze prijzen in 1988 ingesteld.

 Kunstweek: De prijs van de kunstweek wordt jaarlijks uitgereikt aan de Kunstenaar
van het Jaar en het Talent van het Jaar.

 Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst: Deze prijs werd in 1871 door koning Willem III
ingesteld. Met deze prijs willen ze jong talent stimuleren op het gebied van de schilderkunst.
Deze prijs wordt aangereikt aan vier kunstenaars beneden de 35 jaar. Hare majesteit de
Koningin reikt deze prijs uit.

 Volkskrant Beeldende Kunst Prijs: Voor deze prijs worden er elk jaar vijf kunstenaars
genomineerd, zij kunnen een geldprijs winnen van 10.000 euro. De volkskrant heeft dit
initiatief voortgezet in samenwerking met Avro Tros, BNG Cultuurfonds en het Stedelijk
Museum Schiedam.

Voor uitgebreide informatie over beeldende kunst en cultuur, bezoek de website op:

http://www.beroepkunstenaar.nl/beeldende-kunst/de-kunstwereld/prijzen/